„Младежките гвардейски отряди“ са създадени, за да популяризират доброволното обединяване на младежи, които имат интерес към съхраняване на изворите за националното ни достойнство, самочувствие и патриотизъм. Основната им цел е да се организират все повече патриотични мероприятия в България, но и да се запази и обогати традицията на ученическите фанфарни и духови оркестри. 

Чрез отрядите поощряваме децата и младежите да се изявят и да покажат творческите си способности, да участват в представителни и официални церемонии, както и във военни ритуали. Така поддържат патриотичната си мотивация и утвърждават българската национална идентичност и държавност. Сдружението е автономна, невоенна, неправителствена, неполитическа, доброволна, патриотична и културна общност на младежи, проявяващи интерес към съхранението на националното ни достойнство.

Създаването на младежките гвардейски отряди е под патронажа на Президента на Р България, с подкрепата на Министерството на отбраната и Националната гвардейска част.

Share