Хронология по учредяване на ученически гвардейски отряди

2018 г.

09.02.2018 г. – гр. Плевен – връчване знаме на 2 ученически гвардейски отряд към ОУ „Д-р Петър Берон“

15.05.2018 г. – гр. Плевен – връчване на тамбурмажор на 1 ученически гвардейски духов оркестър към СУ „Иван Вазов“

18.05.2018 г. – гр. Смолян – връчване знаме на 3 ученически гвардейски отряд към езикова гимназия „Иван Вазов“

03.06.2018 г. – гр. Бургас – връчване знаме на 4 ученически гвардейски отряд и връчване на тамбурмажор на 2 ученически гвардейски духов оркестър към ПГ по електротехника и електроника „Константин Фотинов“

02.11.2018 г. – гр. Батак – връчване знаме на 5 ученически гвардейски отряд към ОУ „Отец Паисий“

2019 г.

12.04.2019 г. – гр. Айтос – връчване знаме на 6 ученически гвардейски отряд към СОУ „Христо Ботев“

18.04.2019 г. – гр. Горна Оряховица –  връчване знаме на 7 ученически гвардейски отряд към СУ „Вичо Грънчаров“

2020 г.

29.09.2020 г. – гр. Казанлък – връчване знаме на 8 ученически гвардейски отряд и връчване на тамбурмажор на 3 ученически гвардейски духов оркестър към ПГ „Иван Хаджиенов“

03.07.2020 г. – гр. Велико Търново – връчване знаме на 9 Етърски ученически гвардейски отряд при ПГ по туризъм „д-р Васил Берон“

29.06.2020 г. – гр. Своге – връчване знаме на 10 ученически гвардейски отряд 

23.09.2020 г. – гр. Средец – връчване знаме на 11 ученически гвардейски отряд към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

2021 г.

29.06.2021 г. – гр. Павликени – връчване знаме на 12 ученически гвардейски отряд към СУ „Бачо Киро“

2022 г.

15.11.2022 г. – гр. Русе – връчване знаме на 13 ученически гвардейски отряд 

28.04.2022 г. – гр. Пловдив – връчване знаме на 1 детски гвардейски отряд към ДГ „Мая“

2023 г.

14.02.2023 г. – гр. Габрово – връчване знаме на 14 младежки отряд и връчване на тамбурмажор на 4 духов оркестър на младежите от Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади“

19.04.2023 г. – гр. Гоце Делчев – връчване знаме на 15 ученически гвардейски отряд към ПГ по МСС „П. К. Яворов“

20.04.2023 г. – гр. Рудозем – връчване знаме на 16 ученически гвардейски отряд към СУ „Св. Св. Кирил и Методий“

11.05.2023 г. – гр. Левски – предстои връчване знаме на 17 ученически гвардейски отряд към СУ „Крум Попов“

12.05.2023 г. – гр. Пазарджик – предстои връчване знаме на 18 ученически гвардейски отряд

Share