Проекти

Проектът „Младите хора и социалното включване в мултикултурния град“ на българското Сдружение „Младежки гвардейски отряди“ и румънската асоциация АКЧЕС, реализиран с финансовата подкрепа на Програма „Еразъм +“, сектор „Младеж“, с договор № 2020-2-BG01-KA105-079362, е послужил на 50 младежи от Айтос и Кълъраш да придобият нови умения и компетентности, като в същото време и им е помогнал и за социално сближаване.

Виж повече

Проект „Младите хора – бъдещето на България – говорят”, ( № 2022-3-BG01-KA154-YOU-000102860). 
Финансиран по Програма „Еразъм+”, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани.

Виж повече

Проект „Изрази себе си с думи, не с удар”

Виж повече

Share