Награди

Плакет на МО

Дамски кръст – втора степен за вярна служба под знамената

Почетен знак от UNTAC

Share